[1]
C. E. Pascual Pérez y J. M. Peñalver Vilar, «Conservatorios de música en España», Epistemus, vol. 7, n.º 1, p. 004, jun. 2019.